Kipinä cung cấp nhượng quyền thương mại Đơn trường hoặc Đa trường (nhà phát triển khu vực)

trên cơ sở từng trường hợp, chúng tôi xem xét Liên doanh với các Công ty được thành lập trong lĩnh vực Giáo dục hoặc Bất động sản

Vì lý do kiểm soát chất lượng, chúng tôi không cho phép nhượng quyền phụ. Do đó, chúng tôi không cung cấp nhượng quyền thương mại chính. Các đối tác nhượng quyền của chúng tôi sở hữu và điều hành trường học của họ để đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất ở tất cả các quốc gia.

TÙY CHỌN

Trường đơn lẻ

 Những người nhận nhượng quyền có được một lãnh thổ độc quyền hào phóng cho trường mầm non của họ và có 18 tháng để mở.

Phí nhượng quyền thương mại (lãnh thổ) cho một trường bắt đầu từ € 45.000 *

* Phí này sẽ tăng lên 55.000 € từ ngày 01 tháng 6 năm 2024. Chỉ những đối tác ký hợp đồng trước ngày đó mới có thể hưởng lợi từ giá cũ.

Nhà phát triển khu vực

Các nhà phát triển khu vực có thể đảm bảo một thành phố, tỉnh hoặc quốc gia nhỏ nhưng phải cam kết mở nhiều trường mầm non Kipinä trong một khung thời gian đã thỏa thuận.

Phí nhượng quyền thương mại (lãnh thổ) của Nhà phát triển khu vực phụ thuộc vào nhiều yếu tố và thường được trả một phần khi ký hợp đồng với các khoản thanh toán bổ sung khi trường học được mở.